Trainingsbureau Scholen

Voor leerlingen en leraren in zowel het basis- als voortgezet onderwijs hebben wij workshops en trainingen ontwikkeld. Ook kunt u bij ons terecht voor thema bijeenkomsten, traumaverwerking, homeopathische EHBO enz. Ieder kind heeft het wel eens moeilijk. Soms is dat op school, soms is dat thuis of in de omgang met anderen. Als ouders of leerkracht kun je vaak veel doen, maar wat als dit niet genoeg is?

Bij Frie-Vit kunnen scholen, ouders en kinderen in de leeftijd van 6 tot 18 jaar die een extra handreiking kunnen gebruiken, terecht. Hebt u een vraag? Neem contact met ons op, wij maken in overleg een plan op maat.

Ademhaling:
Kinderen horen vanuit de buik te ademen. Toch ademen kinderen vaak hoog in de borst en oppervlakkig. Veel lichamelijke en emotionele klachten waar kinderen last van hebben ontstaan door niet goed ademen. Door oefening wordt weer een juist adempatroon gebruikt en  zal hun natuurlijke energie weer goed verdeeld worden. Daardoor worden de hersenen gevoed en komt er een aanzienlijke verbetering van de emotionele, geestelijke en lichamelijke balans tot stand.

Ademen is niet alleen een proces van de longen maar van het gehele lichaam en de geest. Veel van deze ademhaling wordt bij jonge kinderen ook nog eens geblokkeerd door een verkeerde lichaamshouding, bij het lopen, zitten, liggen en staan.

Wij bieden in korte tijd en op een speelse manier de mogelijkheid binnen scholen om door ademhaling de concentratie van hun leerlingen (leraren) te verbeteren. Een simpel middel met een groots effect.
 
Massages:
Door elkaar te masseren komen kinderen op een positieve manier met elkaar in contact. Zo leren de kinderen beter met elkaar omgaan, hebben ze meer vertrouwen in elkaar en gaan ze in de klas geconcentreerder en rustiger aan het werk. Kinderen worden er rustiger van en het groepsgevoel verbeterd. Hierdoor zal het pestpercentage sterk afnemen. Daarnaast leren kinderen op een respectvolle manier met elkaar om te gaan.

De massage wordt gegeven in de klas en over de kleding heen. Degene die gemasseerd wordt, geeft zelf aan wat hij of zij prettig vindt. Hiermee wordt een veilige sfeer gecreëerd waarin de kinderen leren om duidelijk hun grenzen aan te geven. Ook geven ze elkaar tips en benoemen ze de fijnste massagegreep. Hierdoor leren kinderen elkaar op een natuurlijke manier feedback te geven..

Assertiviteitstrainingen
Assertiviteitstrainingen zijn er voor kinderen van 6 tot 12 jaar en pubers van 13 tot 17 jaar. In een kleine groep oefenen de kinderen met dingen waar ze in hun dagelijks leven tegenaan lopen. Durf je nee te zeggen? Of boos te worden? Durf je jezelf te zijn? Via gesprek en rollenspellen leren de kinderen hun gevoelens, gedachten en gedrag kennen en dus ook zichzelf.

Er wordt aandacht besteed aan hun zelfbeeld en zelfwaardering. Er wordt veel geoefend met nieuwe gedragsmogelijkheden. Zo krijgt het kind vaardigheden om zich prettiger te voelen op school, met vriendjes, op de sportclub en thuis. Daarnaast wordt aandacht besteed aan hun specifieke interesses, kwaliteiten en zelfvertrouwen.

Anders te voelen

Leren luisteren naar signalen van je lichaam, leren ontspannen en gevoelens leren veranderen.

Anders te doen
Handig worden in het vinden van oplossingen en het leren wat werkt.

Anders te denken
Herkennen van belemmerende gedachten en de daarbij horende negatieve effecten. Het ervaren wat er gebeurt als deze gedachten er niet meer zijn en vervangen worden door helpende gedachten. Uiteindelijk leren welke gedachten een positief resultaat geven.

Hoe doen we dat?
In kringgesprekken, oefenen en rollenspel, huiswerk, en feedback. Dit alles op een speelse en positieve manier, vaak met veel humor.

10 Tips Om Meer Uit Je Gezondheid Te Halen!

Ageeth van der Veen Verhagen & Tineke van der Woud

Medewerkers

Contact

Algemeen contact adres:
van Harenstraat 77
9076 BZ Sint Annaparochie
tel. 0518-401094
info@frie-vit.nl

Ageeth van der Veen
Praktijk Klassieke homeopatie
Burg. Albardastraat 4
9076ET Sint Annaparochie

Tineke van der Woude
Registertherapeut - counseller - coach
Van Harenstraat 77
9076BV Sint Annaparochie

Neem contact op met Frie-vit
detoxkuren

Huisregels

Een afspraak dient minimaal 24 uur van te voren afgezegd te worden. Er wordt bij niet tijdig afzeggen een consult in rekening gebracht. Ieder van ons werkt vanuit de beroepscode en heeft geheimhoudingsplicht. (meer info....)