Reductie ziekteverzuim met Frie-Vit

Ongetwijfeld weet u als werkgever veel over het onderwerp ziekteverzuim. En ook dat het een kostenpost is die hoog kan oplopen. Net als u weten wij dat de kosten van een langdurig zieke werknemer gemiddeld twee keer zo hoog liggen dan het arbeidsloon. Maar dat verzuim ook bij de collega’s voor extra werkdruk zorgen, die daardoor overbelast kunnen raken.

Wij kunnen u helpen het ziekteverzuim te laten dalen door al bij de eerste signalen in te grijpen.

Frie-vit is een samenwerking van professionals op het gebied van vitaliteit en gezondheid, en heeft een succesvolle aanpak op het gebied van arbeidsverzuim. Bij ons concept wordt dienstverlening aangeboden op het terrein van preventie en herstel van fysieke en psychische klachten.

Wij bieden alle mogelijkheden door creatief mee te denken met werkgevers en werknemers en adequaat in te spelen op signalen van dreigende arbeidsongeschiktheid.

Dus samen met onze deskundigen preventieve en begeleidende hulp leveren. Frie-Vit biedt uw werknemers ondersteuning als het gaat om preventie, het bevorderen en optimaliseren van een herstelproces bij ziekte, fysieke of psychische overbelasting. Ook geven wij trainingen voor werknemers om beter te kunnen functioneren.

Enkele voorbeelden:
Klachtenverlichting: diverse therapieën, homeopathie, massage, fysiotherapie, houdingstherapie, etc.

Psychologische begeleiding: om omgaan met stress, pijn, rouw, verdriet, zorgen, onzekerheid, frustratie, etc.

Coachen: motiverende gespreksvoering

Mentale training: Mindfulness, persoonlijke ontwikkeling, assertiviteit

Voeding en gewichtsbeheersing

Want fitte en gemotiveerde medewerkers presteren beter, zijn minder vaak ziek en productiever.

10 eerste hulp tips tegen arbeidsverzuim

De 10 tips hebben zijn eerste hulp bij arbeidsverzuim. Heeft uw medewerker meer nodig kunt u contact opnemen met Frie-Vit.

Wij stellen dan direct alles in het werk om het arbeidsverzuim vroegtijdig op te lossen. Preventieve gezondheid is belangrijk, voor nu, maar zeker in de toekomst. De gemiddelde werknemer wordt ouder en dus wordt preventieve gezondheid belangrijker. Verander verzuim management in gezondheidsmanagement zet in op preventie en vitaliteit, op voorzorg in plaats van nazorg.

Dit geeft niet alleen minder verzuim, maar u geeft uw werknemer ook het gevoel dat u met hem meedenkt en hem waardeert. Wilt u ook besparen op ziekteverzuim , neem dan vrijblijvend contact met ons op. Wij kunnen u dan een vrijblijvende offerte aanbieden. U zult dan ook kunnen constateren dat de kosten erg mee zullen vallen.

10 tips om verzuim te verminderen:
Uit onderzoek van TNO blijkt dat maar liefst 65% van het verzuim door psychische klachten wordt veroorzaakt.

Wees alert en signaleer vroegtijdig psychische klachten. Neem signalen serieus ook al ligt de oorzaak buiten het werk en kom meteen in actie. Zoek samen naar oplossingen, zodat de medewerker daadwerkelijk steun ervaart.

Tip 1: Vier signalen om alert op te zijn:
Als werkgever kunt u preventief ingrijpen als u symptomen herkent en weet hoe te handelen. De meeste symptomen zijn gemakkelijk te herkennen en als u weet wat u kunt doen, kan erger worden voorkomen.

Vier belangrijke signalen waar u op moet letten:

a. Motivatie en betrokkenheid nemen af en er is minder plezier in het werk;
Uw werknemer zondert zich meer dan voorheen af. Het lijkt alsof hij/zij de kantjes er af loopt, terwijl hij voorheen zo gemotiveerd en betrokken was. Hij toont minder interesse in collega’s en doet in zijn werk alleen het hoogst noodzakelijke.

b. Te laat komen, steeds vaker ziek melden;
U ziet een veranderde lichaamshouding, verandering in gewicht. Er zijn steeds andere excuses. Uw werknemer is steeds minder betrokken.

c. Snel geïrriteerd naar anderen; De medewerker is gespannen, moppert veel of heeft een cynische houding. Bij de minste tegenslag is er frustratie.

d. Prestaties worden minder; De normale werklast wordt te zwaar, er worden dingen uitgesteld, doorgeschoven of vergeten.. :

Wijs niet op fouten, maar zeg wat u signaleert en praat over oplossingen. Neem tijd en ruimte voor de medewerker en geef steun. Trek aan de bel, schakel eventueel Frie-Vit in om het probleem in kaart te brengen en te doen wat nodig is om snel oplossingen te bieden.

Tip 2: Is er steeds een vergelijkbaar verzuim? Maak het verzuim inzichtelijk, bespreek het verzuim met een overzicht van de verzuimmeldingen erbij.

Tip 3: Een groot percentage arbeidsverzuim zit in het korte verzuim. Kortdurend verzuim is goed voor 72% van de ziekmeldingen.

Dit behelst 15% van de verzuimkosten. Daarnaast is het risico op langer durend verzuim groot. Verkoudheid, een griepje, hooikoorts, rugklachten, enz. Dit verzuim wordt vaak als “geoorloofd” ervaren. Neem meteen na de ziekmelding contact op.

Tip 4: Een zeer effectieve manier om ziekteverzuim door werkstress te voorkomen is vroegtijdige stressreductie.

Uit onderzoek blijkt dat stoelmassage hierin effectief is, dat men zich na enkele behandelingen fitter en energieker voelt en het ziekteverzuim door stressklachten aanzienlijk daalt.

Een structurele inzet van stoelmassages levert daarnaast een belangrijke bijdrage aan de gezondheid en het welbevinden van uw personeel,waardoor men beter functioneert.

Verder is stoelmassage bij een structurele inzet fiscaal aftrekbaar, waardoor de kosten nog eens verder worden gereduceerd.

Tip 5: De belangrijkste factor van plezierig werken is motivatie.

Motivatie ontstaat als men zich gewaardeerd en serieus genomen voelt. Hiervoor is communicatie nodig. Luister naar wat iemand nodig heeft, speel hierop in, geef een compliment, zorg dat men zich gehoord en gesteund voelt.

Laat weten waarom het voor u belangrijk is dat uw werknemer ook plezier heeft in zijn werk. Zo creëert u op een simpele manier meer werk plezier en voorkomt u uitval.

Tip 6: In iedere werkomstandigheden komen directe irritaties en/of confrontaties voor.

Ga uit van het principe dat mensen hier onderling prima uit komen. Wees echter alert wanneer u merkt dat er terugkerende of sluimerende situaties zijn. Kom in actie, bespreek de kern van het probleem en wees duidelijk.

Kijk open naar hoe bedrijfsfactoren of cultuur binnen een team een rol kunnen spelen in het probleem en probeer deze op te lossen. Wijs niet op fouten, maar zeg wat u signaleert en praat over oplossingen.

Tip 7: Voor een werknemer zijn er tal van situaties of problemen die invloed hebben op zijn functioneren, maar waar hij op zijn werk niet over wil of kan praten.

Dit kan een ongewenste situatie op de werkvloer zijn zoals intimidatie, discriminatie, pesten, agressie of verliefdheid. Hier kan men letterlijk ziek van zijn. Een HR medewerker binnen uw bedrijf kan soms moeilijk worden gezien als iemand die te vertrouwen is in zo’n gevoelige kwestie.

Iemand die zich slachtoffer voelt wil zich vaak niet binnen eigen gelederen kwetsbaar opstellen. Frie-Vit verlaagt de drempel voor het bespreekbaar maken van het probleem. Alles wat besproken wordt, valt vanzelfsprekend onder het beroepsgeheim en is vertrouwelijk. De werknemer kan zijn verhaal kwijt en er kunnen oplossingen en vervolgstappen worden ondernomen.

Tip 8: Een behoorlijk percentage kort arbeidsverzuim heeft weinig te maken met ziek zijn.

Soms heeft een werknemer even extra ruimte en tijd voor zichzelf nodig. Door zo soepel mogelijk om te gaan met aanvragen voor verlof wordt kort ziekteverzuim gereduceerd. Wil een medewerker verlof, probeer dit dan zo vaak mogelijk goed te keuren ook al komt het ongelegen.

Honorering van verlofaanvragen voorkomt ongeoorloofd verzuim en leidt direct tot tevreden medewerkers. Binnen de mogelijkheden meewerken aan de wensen van medewerkers geeft betrokken en gemotiveerd personeel.

Tip 9: Een vervelende consequentie van de economische situatie in Nederland van dit moment is dat veel mensen in financiële problemen raken.

Dit kan een van de oorzaken zijn van stress, concentratie problemen en van verzuim op het werk. Loonbeslag is vaak het eerste signaal waardoor u weet dat er de privé situatie uw werknemers iets aan de hand is.

Het is een beladen onderwerp voor veel mensen, want er rust een groot taboe op het bespreken van je financiële problemen. Daarom is het voor werknemers belangrijk dat er een mogelijkheid is om hun financiële problemen bespreekbaar te maken op het werk, in de wetenschap dat begeleiding mogelijk is. Direct in actie komen betaalt zichzelf eenvoudig terug doordat stress- en/of verzuim-klachten afnemen.

U als werkgever kan vaak met een doorverwijzing naar Frie-Vit al het verschil maken voor deze werknemers. Op de lange termijn betaalt dit soort initiatieven van werkgevers zich terug.

Tip 10: Binnen uw bedrijf zijn vast goede arbeidsomstandigheden en zijn ergonomische oplossingen voor eventuele problemen ingevoerd.

Maar vaak vergeten we het meest belangrijke voor onze medewerkers: Een gezonde leefstijl. Nu voelt u zich misschien niet verantwoordelijk voor de manier waarop uw werknemers leven, maar hun lichamelijke conditie is wel van een grote invloed op arbeidsverzuim. Voeding en beweging zijn cruciaal voor gezond personeel.

U kunt hen hierin stimuleren door gezonde biologische producten in de kantine aan te bieden. Minder koffie te serveren en een gezond tussendoortje aan te bieden. Dit hoeft niet moeilijk te zijn. Frie-Vit adviseert u graag.

Frie-vit helpt uw bedrijf graag verder!

Fitte en gemotiveerde medewerkers presteren beter, zijn minder vaak ziek, zitten beter in hun vel en zijn productiever. Zo snijdt het mes voor u als werkgever aan twee kanten: Minder ziektekosten én beter presterende medewerkers. Gezonde en gemotiveerde medewerkers zijn immers het belangrijkste kapitaal van uw bedrijf.

Deze tips zijn samengesteld als eerste hulp bij arbeidsverzuim. Zodra uw medewerker meer nodig heeft dan u als werkgever kan bieden kunt u contact met Frie-Vit opnemen. Wij brengen snel en effectief het probleem in kaart en zetten meteen alles in het werk om dit op te lossen. Eén aanspreek punt, korte lijnen, geen wachttijden en vooropgestelde regels. Kortom niet moeilijk doen als het eenvoudig kan.

Neem voor vragen of meer informatie contact met ons op.

Geef een reactie

Jouw e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

10 Tips Om Meer Uit Je Gezondheid Te Halen!

Ageeth van der Veen Verhagen & Tineke van der Woud

Medewerkers

Contact

Algemeen contact adres:
van Harenstraat 77
9076 BZ Sint Annaparochie
tel. 0518-401094
info@frie-vit.nl

Ageeth van der Veen
Praktijk Klassieke homeopatie
Burg. Albardastraat 4
9076ET Sint Annaparochie

Tineke van der Woude
Registertherapeut - counseller - coach
Van Harenstraat 77
9076BV Sint Annaparochie

Neem contact op met Frie-vit
detoxkuren

Huisregels

Een afspraak dient minimaal 24 uur van te voren afgezegd te worden. Er wordt bij niet tijdig afzeggen een consult in rekening gebracht. Ieder van ons werkt vanuit de beroepscode en heeft geheimhoudingsplicht. (meer info....)