Overheid geeft homeopaten een communicatieverbod

Deze website geeft u informatie over het nut van homeopathie voor uw gezondheid en welzijn. Maar op straffe van hoge boetes verbiedt (!) de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) ons homeopathische middelen te noemen in relatie tot ziekten.

Verbod overheid 

Graag verstrekken wij u op deze website alle informatie over het nut van homeopathie en homeopathische middelen voor uw gezondheid en welzijn. Maar de overheid werkt ons daarin tegen. Op straffe van hoge boetes verbiedt (!) de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) ons homeopathische middelen te noemen in relatie tot ziekten. En dat terwijl u wellicht uit eigen ervaring weet dat deze middelen

  • geen bijwerkingen hebben;
  • niet giftig zijn.

Onze middelen, uw welbevinden 

Uw lichaam kan de middelen die homeopaten verstrekken gemakkelijk opnemen, omzetten en afbreken. Vaak bevorderen ze uw gezondheid en daarmee uw welbevinden in hoge mate. Desondanks worden wij door Verordening (EU) nr. 432/2012, de Geneesmiddelenwet en de Warenwet belet u helder te vertellen welk middel waarvoor werkt.

Giftige middelen ongemoeid 

Als wij dat zouden willen, mogen we van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport wel middelen aanbevelen die onder ultrahoge temperaturen zijn gemaakt uit aardolie. Zo belet de minister nìet de communicatie over giftige middelen als ibuprofen, diclofenac etc. En dat terwijl

  • uw lichaam deze middelen niet kan afbreken;
  • zij vaak onherstelbare schade toebrengen aan uw maag, lever en nieren;
  • zij op den duur uw kwaliteit van leven ernstig zullen benadelen.

Anders dan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport willen wij u deze giftige middelen onder geen beding aanbevelen!

Ongrondwettelijk 

Ook als het om onze gezondheid gaat, hebben wij allen recht op keuzevrijheid, zelfbeschikking, vrijheid van meningsuiting. Dat is vastgelegd in onder andere de grondwet en het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens. Daarin staat ook beschreven wat verstaan moet worden onder de integriteit van ons eigen lichaam, de persvrijheid en het recht op vrije mededinging. Het verbod op communicatie is dan ook ongrondwettelijk.

Rechtstaat ontneemt recht 

De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport – dienstbaar aan de rechtstaat Nederland – heeft ons die rechten per 14 december 2012 afgenomen. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit deelde ons als klap op de vuurpijl dit jaar mee, dat ook achterflapteksten van boeken niet meer geplaatst mogen worden wanneer er op vermeld staat dat homeopathie goed is voor uw gezondheid en uw welzijn.

Verzet tegen rechtsongelijkheid 

Alleen onder groot protest voegt Ageeth van der Veen-Verhagen zich naar deze overheidsdecreten. Zij zijn niet gestoeld op enige democratische besluitvorming en zouden een totalitair regime niet misstaan. Het is duidelijk dat wij ons zullen blijven verzetten tegen deze rechtsongelijkheid.

 

Help ons in ons verzet en laat uw stem horen …!

Geef een reactie

Jouw e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

10 Tips Om Meer Uit Je Gezondheid Te Halen!

Ageeth van der Veen Verhagen & Tineke van der Woud

Medewerkers

Contact

Algemeen contact adres:
van Harenstraat 77
9076 BZ Sint Annaparochie
tel. 0518-401094
info@frie-vit.nl

Ageeth van der Veen
Praktijk Klassieke homeopatie
Burg. Albardastraat 4
9076ET Sint Annaparochie

Tineke van der Woude
Registertherapeut - counseller - coach
Van Harenstraat 77
9076BV Sint Annaparochie

Neem contact op met Frie-vit
detoxkuren

Huisregels

Een afspraak dient minimaal 24 uur van te voren afgezegd te worden. Er wordt bij niet tijdig afzeggen een consult in rekening gebracht. Ieder van ons werkt vanuit de beroepscode en heeft geheimhoudingsplicht. (meer info....)