Ontstoren van vaccinaties

In onze samenleving is het inenten van kinderen tegen kinderziektes een algemeen aanvaard iets. De meeste mensen denken zelfs dat het inenten verplicht is. Dat is niet het geval! In Nederland is dat vrijwillig. Het algemene beeld is dat inentingen goed zijn voor de gezondheid. Ook ik ben met dat idee groot geworden. In de praktijk blijkt dat echter tegen te vallen. Sinds ik als homeopaat werk, ben ik meer en meer in gaan zien dat er iets niet klopt.

Ik ben er van overtuigd dat elke ouder mee gaat in het systeem in de overtuiging dat hij of zij iets goeds doet voor zijn of haar kind. Als u echter, op grond van eigen ervaringen of verhalen van mensen uit uw omgeving, het idee hebt dat u het nu anders wilt doen, dan kan dat. U kunt het nu veranderen. Dat levert op zich geen gevaren op. Wel is het van belang dat u een alternatief hebt als uw kind toch ziek wordt. Zoek dus van tevoren contact met een goede homeopaat (zover mij bekend, is de homeopathie de enige geneeswijze die een afdoende antwoord heeft op kinderziektes en complicaties na inentingen zonder gebruik te maken van inentingen en antibiotica e.d.).

Over inentingen is veel te zeggen en is veel gepubliceerd. De laatste jaren neemt het aantal publicaties met kritische geluiden over inentingen toe. Binnen de homeopathie wordt er zeer genuanceerd over inentingen gedacht. De algemeen aanvaarde gedachte binnen de homeopathie is dat inentingen vooral een belasting van het immuunsysteem zijn, blokkades achterlaten en (vooral bij de kinderziektes) onbestemde nieuwe ziektetoestanden veroorzaken. 160 jaar ervaring met homeopathie laat zien dat inentingen geen heilzame weg zijn. Dat wordt bevestigd door allerlei mensen in diverse publicaties die op zoek zijn gegaan naar het effect van inentingen tegen met name kinderziektes. Uit die publicaties komt een beeld naar voren dat inentingen verre van effectief zijn. Ze hebben geen noemenswaardig effect op het afnemen van de kinderziektes in het algemeen. De dalende lijn van het verschijnen van kinderziektes, die al gaande was voor de grote inentingsgolf, wordt onverminderd doorgezet.

Afname kinderziektes tussen 1850 en 1940 – 90%
Afname mazzelen 1850 tot 1940 – 97%
Start inentingen – ± 1950

De cijfers laten zien dat de kinderziektes al op hun retour waren voordat de inentingen begonnen. De reden daarvoor was de toegenomen hygiëne en betere voeding. Beide zeer belangrijke aspecten voor het opbouwen van de menselijke weerstand en afweer. Klinische experimenten laten daarnaast zien dat mensen die in een steriele omgeving opgroeien geen afweer opbouwen en zeer vatbaar zijn voor ziektes.

Binnen de homeopathie zijn vele gevallen van kinderen bekend, maar soms ook nog van volwassenen, die allerlei uiteenlopende klachten en ziektes hebben gekregen na inentingen. In mijn praktijk binnen Frie-vit in Sint Annaparochie ken ik verschillende kinderen en volwassen die eczeem, stemmingsstoornissen, agressiviteit, rusteloosheid, concentratiestoornissen en ADHD, maar ook allerlei lichamelijke klachten, cara, astma, en andere longklachten hebben ontwikkeld na DKTP en/of BMR-inentingen. Daar staat tegenover dat er ook een grote groep mensen is, die, voor zover bekend, geen nadelige gevolgen van inentingen heeft opgelopen.

Veel mensen die inentingen hebben gekregen, blijken verminderde weerstand te hebben. Binnen de homeopathische praktijk geven we mensen met klachten na inentingen allereerst een geneesmiddel dat bij de symptomen past. Soms blijkt dat niet te werken vanwege de blokkades in het afweersysteem die door inentingen zijn nagelaten. Door gebruik te maken van homeopathisch verdunde en gepotentiëerde vaccins (isotherapie), kunnen we de blokkades opheffen en klachten die hierdoor zijn ontstaan laten verdwijnen.

Wereldwijd passen veel homeopaten deze isotherapie nu toe om bijwerkingen van vaccins weer ongedaan te maken. Daarmee beschikt de homeopathie over een uitstekende methode om uitsluitsel te geven over het volgende vraagstuk: worden de klachten die ontstaan zijn na een vaccinatie daadwerkelijk door het vaccin veroorzaakt, of is er een heel andere oorzaak. Daarbij dient nog opgemerkt te worden, dat uit ervaring blijkt, dat de periode na een vaccinatie veel ruimer genomen dient te worden dan de drie dagen die nu veelal gehanteerd worden. Klachten die pas 4 weken (tot in uitzonderlijke gevallen zelfs 3 maanden na vaccinatie ontstonden) konden zo nog als een post-vaccinaal syndroom gediagnosticeerd worden en tevens worden genezen.

Voor veel mensen is de keuze op wel of niet inenten erg moeilijk. Dit komt vooral door de publieke opinie. Onder druk van de “rest” van de wereld. En natuurlijk de angst: wat als mijn kind wel ziek wordt en er wordt gevraagd: ” heb je je kind wel ingeënt?”. Dat blijft voor veel ouders de moeilijkheid.

Het zou ons al heel veel goeds opleveren, als we veel later onze kinderen zouden enten. Pas na het eerste jaar. In het eerste jaar wordt het immuunsysteem het meest ontwikkeld. Ook zouden kinderen gebaat zijn bij één enting tegelijk toe te dienen en deze af te maken. En dan na een aantal maanden rust pas de volgende enting te nemen.

Vaccins
Vaccins bevatten in Nederland veelal aluminiumhydroxide, formaldehyde, eiwitverontreinigingen en de entstoffen zelf, viraal of bacterieel of toxines, soms ook kwik (griepvaccin). Deze vaccins kunnen bij kinderen met een slecht functionerend ontgiftingsysteem (tekort aan metallothioneine) tot ernstige bijwerkingen leiden. Mogelijk berust het ontstaan van epilepsie, astma, eczeem, gedragsstoornissen, ontwikkelingsstoornissen, en vele andere post-vaccinale klachten op hetzelfde ontstaansmechanisme.

Frie-vit
De brug naar een optimaal leven!

Ga naar Frie-vit ContactformulierGa naar Frie-vit Aanmeldformulier Ga naar Frie-vit Home-pagina

10 Tips Om Meer Uit Je Gezondheid Te Halen!

Ageeth van der Veen Verhagen & Tineke van der Woud

Medewerkers

Contact

Algemeen contact adres:
van Harenstraat 77
9076 BZ Sint Annaparochie
tel. 0518-401094
info@frie-vit.nl

Ageeth van der Veen
Praktijk Klassieke homeopatie
Burg. Albardastraat 4
9076ET Sint Annaparochie

Tineke van der Woude
Registertherapeut - counseller - coach
Van Harenstraat 77
9076BV Sint Annaparochie

Neem contact op met Frie-vit
detoxkuren

Huisregels

Een afspraak dient minimaal 24 uur van te voren afgezegd te worden. Er wordt bij niet tijdig afzeggen een consult in rekening gebracht. Ieder van ons werkt vanuit de beroepscode en heeft geheimhoudingsplicht. (meer info....)