Nobelprijswinnaar Montagnier neemt homeopathie serieus

‘Ik kan niet zeggen dat homeopathie in alles gelijk heeft. Wat ik nu kan zeggen, is dat de hoge verdunningen juist zijn. Hoge verdunningen van iets zijn niet niets. Het zijn waterstructuren die de originele moleculen nabootsen.’

Deze krachtige uitspraak deed professor Luc Montagnier in een opmerkelijk interview dat gepubliceerd is in SCIENCE magazine van 24 december 2010. Montagnier is een Franse viroloog, medeontdekker van het HIV en Nobelprijswinnaar in 2008. In het vraaggesprek vertelt Montagnier over zijn nieuwste werk en de belangrijke implicaties voor de homeopathie.

Montagnier toonde in een studie aan dat bepaalde bacteriële DNA-strengen in staat zijn om elektromagnetische golven te induceren, zelfs bij hoge waterige verdunningen van 10-18. Deze studie vormt een belangrijke bijdrage tot het toenemende bewijs in fundamenteel onderzoek voor de basisprincipes van de homeopathie.

Montagnier zal zijn onderzoek voortzetten in China. Hij neemt daar de leiding op zich van een nieuw onderzoeksinstituut aan de Jiaotong universiteit in Shanghai. Daar zal hij het fenomeen van elektromagnetische golven die door DNA in water worden voortgebracht verder bestuderen. Zijn onderzoeksteam gaat zowel de theoretische basis onderzoeken, als de mogelijke toepassingen in de geneeskunde.

Opmerkelijk is dat de 78-jarige Montagnier in het interview aangeeft dat hij zijn onderzoek niet kan voortzetten in Frankrijk. Enerzijds omdat hij daar niet voldoende fondsen heeft. Maar er is ook een andere reden. Toen hij gelden uit andere bronnen wilde aanwenden, werd hem dit geweigerd. Montagnier meent dat er in Europa een soort angst heerst rond dit onderwerp.

In dit verband verwijst hij naar dr. Jacques Benveniste, een Franse arts/wetenschapper die onderzoek verrichtte naar homeopathische doses. Montagnier beschouwt hem als een ‘moderne Galileo’. ‘Benveniste werd door iedereen uitgestoten, omdat hij te ver vooruit was. Hij verloor alles, zijn laboratorium, zijn geld. Ik denk dat hij grotendeels gelijk had, maar het probleem was dat zijn resultaten niet 100% reproduceerbaar waren. Er is mij verteld dat sommige mensen Benveniste’s resultaten gereproduceerd hebben, maar dat ze bang zijn voor publicatie vanwege de intellectuele terreur van mensen die het niet begrijpen.’

Montagnier is niet bezorgd dat zijn collega’s zullen denken dat hij in pseudowetenschap terecht is gekomen. Hij antwoordde: ‘Nee, omdat het geen pseudowetenschap is. Het is geen kwakzalverij. Dit zijn werkelijke fenomenen die verdere studie verdienen.’

Het volledige interview is beschikbaar op de website van Science.

10 Tips Om Meer Uit Je Gezondheid Te Halen!

Ageeth van der Veen Verhagen & Tineke van der Woud

Medewerkers

Contact

Algemeen contact adres:
van Harenstraat 77
9076 BZ Sint Annaparochie
tel. 0518-401094
info@frie-vit.nl

Ageeth van der Veen
Praktijk Klassieke homeopatie
Burg. Albardastraat 4
9076ET Sint Annaparochie

Tineke van der Woude
Registertherapeut - counseller - coach
Van Harenstraat 77
9076BV Sint Annaparochie

Neem contact op met Frie-vit
detoxkuren

Huisregels

Een afspraak dient minimaal 24 uur van te voren afgezegd te worden. Er wordt bij niet tijdig afzeggen een consult in rekening gebracht. Ieder van ons werkt vanuit de beroepscode en heeft geheimhoudingsplicht. (meer info....)