Het belang van Minister Edith Schipper.

Minister Edith Schipper (VVD) verteld in het programma Vandaag de dag op 4-12-2011 over haar plannen voor de zorg. Jaarlijks wordt er 60.000.000 euro besteed aan de zorg en de kosten lopen steeds verder op. De vraag in dit programma is; Welke keuzes gaat de minister maken om de exploderende zorgkosten in de hand te houden?

In deze uitzending laakt de minister de alternatieve gezondheidszorg. In haar visie is er geen plaats voor alles wat zich buiten de reguliere geneeskunde valt.
Toch maar eens opzoeken wat reguliere geneeskunde wordt verstaan en wat hier dan onder valt.

Volgens Wikipeda: Reguliere geneeskunde is de algemene benaming voor de algemeen, als zodanig erkende delen van de geneeskunde. De term sluit diverse alternatieve geneeswijzen, zoals homeopathie, uit. Belangrijk kenmerk van de reguliere geneeswijze is dat ze zich baseert op, of in elk geval tracht te baseren op evidence-based medicine – er is geen plaats voor eigen theorieën van de arts of wetenschapper indien de werkzaamheid van de daaruit voortkomende behandelwijzen niet kan worden aangetoond.

Evidence-based medicine is ‘het nauwgezet en verstandig gebruik van het beste voorhanden bewijs, afkomstig uit systematisch patiëntgebonden wetenschappelijk onderzoek, bij het nemen van beslissingen in de zorg voor individuele patiënten.

Samengevat betekend dit dus het volgende: Reguliere geneeskunde is bewijs gerelateerde geneeskunde. Wanneer een behandelmethode wetenschappelijk is onderzocht en de uitkomst positief is en de werkzaamheid aangetoond en is deze behandeling dus regulier.

Ben ik nu gek of is er iets heel erg scheef?
Hoe kan het dat wat minister Edith Schipper en met haar het grootste deel van de Nederlandse artsen en zorgverzekeraars systematisch een theorie vasthouden die met gemak onderuit gehaald kan worden?

Ik begin aan mezelf te twijfelen en heb feiten en informatie nodig om te onderzoeken wie gelijk heeft, de minister of ik. Gericht ga ik op zoek om wetenschappelijke bewijzen en feiten op een rijtje te zetten want die heb ik nodig om erachter te komen of ik zelf alles wel op een rijtje heb.

De wetenschappelijk bewezen feiten:
* Een groep onderzoekers hebben nauwgezet de statistieken bekeken en hun bevindingen waren schokkend. Het onderzoek getiteld; “Dead by Medicine”, presenteert bewijzen dat het traditionele gezondheidssysteem vaak meer kwaad aanricht dan goed.

Een omvangrijk aantal medisch-specialisten in ons land laat zich ongegeneerd omkopen om wetenschappelijk onderzoek te manipuleren. Doel van deze fraude is slechte geneesmiddelen als zogenaamd “zeer effectief” aan de man te brengen. Farmaceutische bedrijven betalen voor deze opzettelijke verdraaiing van feiten heel veel geld.

Dat verklaren enkele vooraanstaande artsen van de Universiteit ziekenhuizen van Amsterdam (AMC), Utrecht (UMC), en Rotterdam (AZR). Patiënten krijgen hierdoor vaak verkeerde geneesmiddelen voorgeschreven..
Er is iets goed fout als reguliere geneeskundigen zelf aan de bel trekken. Tot kort geleden was er geen enkel inzicht wat de gevaren waren die veroorzaakt worden door het gebruik van medicijnen. De risico’s van medicijn gebruik waren nooit geanalyseerd en samengevoegd. Al de gepubliceerde literatuur die gaat over aandoeningen en doden veroorzaakt door medicijn gebruik zijn nu inzichtelijk gepubliceerd.

Hier blijkt het echte gevaar te liggen.

* Uit een rapport van onderzoeksbureau Plexus, geschreven in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid blijkt dat de gezondheidszorg 64 miljoen euro goedkoper wordt als er toezicht komt op de kwaliteit en de doelmatigheid van de medische ingrepen.

* In Nederland overlijden jaarlijks 550 tot 760 dementerende ouderen door de medicijnen – antipsychotica – die ze krijgen. Dit sterftecijfer valt af te leiden uit een studie in Groot-Brittannië. Van antipsychotica is al jaren bekend dat ze bij demente ouderen tot beroertes kunnen leiden. (Misschien een effectieve methode om de vergrijzing en de kosten in de zorg te verminderen?)

* In het voorjaar van 2009 besluit voormalig minister Klink van Volksgezondheid 34 miljoen vaccins tegen de Mexicaanse griep te bestellen. Er zijn uiteindelijk maar tien miljoen gebruikt. Zo’n 250.000 vaccins zijn aan het buitenland verkocht en 3 miljoen vaccins zijn terugverkocht aan de farmaceuten. Zo bleef Nederland zitten met 20 miljoen vaccins die uiteindelijk zijn vernietigd. Een kostenpost van 144 miljoen euro.
In notulen van het Nederlands Vaccin Instituut van destijds staat letterlijk: ‘Het is niet bewezen dat een tweede prik echt nodig is’. 20 miljoen vaccins zijn vernietigd

In Europa groeit de kritiek op de macht die geneesmiddelenbedrijven hebben uitgeoefend bij het uitroepen van een wereldwijde uitbraak van Mexicaanse griep. Het parlement van de Raad van Europa vindt dat experts van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO), die uiteindelijk een pandemie van Mexicaanse griep uitriep, zich te veel hebben laten leiden door farmaceutische ondernemingen met directe belangen bij vaccins en andere geneesmiddelen tegen het H1N1-virus.

*Nog een feit: Griepexperts die de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) vorig jaar hebben geadviseerd over de aanpak van de Mexicaanse griep, stonden ook op de loonlijst van 2 farmaceutische bedrijven die vaccins tegen de griep produceerden. Dat staat in een artikel in het medische tijdschrift British Medical Journal (BMJ).

Daarmee was er sprake van belangenverstrengeling en heeft de WHO haar eigen regels geschonden. Volgens het BMJ heeft de gezondheidsorganisatie de belangenverstrengeling nooit openbaar gemaakt.

De Raad van Europa, waarin 47 Europese landen zitting hebben, wil dat later deze maand een onderzoek en een spoeddebat worden gehouden naar de opmerkelijke knieval van de WHO voor de geneesmiddelenindustrie. De Duitse parlementsvoorzitter van de raad, Wolfgang Wodarg, noemt het uitroepen van de ‘loze pandemie’ één van de grootste medische schandalen van deze eeuw. “Het uitroepen van een alarmerende pandemie mag nooit worden beïnvloed door medicijnverkopers”, stelt hij. De tekst van een ontwerpresolutie die tijdens het aanstaande spoeddebat waarschijnlijk de steun krijgt van veruit de meeste van de 47 landen, ademt eveneens die uiterst kritische geest. De resolutie stelt onder meer dat miljoenen gezonde mensen wereldwijd nodeloos zijn blootgesteld aan onbekende neveneffecten van griepvaccins die onvoldoende waren getest.

* Er is geen deugdelijk wetenschappelijk bewijs dat de “normale” jaarlijkse griepprik en effectief is. Dat blijkt uit een groot onderzoek dat in het oktobernummer van het Geneesmiddelenbulletin. Het onderzoek naar het nut van de griepprik deugt vaak methodologisch niet. Bijvoorbeeld doordat fragiele ouderen met korte levensverwachting uitgesloten worden van het onderzoek. Of doordat onvoldoende specifiek gewerkt wordt, door in plaats van sterfte door griep de algehele sterfte in de onderzoeksgroep te meten. Sponsoring door de industrie maakt de uitkomsten van de onderzoeken gunstiger voor de vaccinfabrikanten. In de meta-analyse van het Geneesmiddelenbulletin zijn 15 van de 36 onderzochte studies gesponsord door de industrie. Van vier onderzoeken is niet bekend hoe ze betaald zijn. De jaarlijkse griepprik kost de bewindsvrouw in totaal 57,5 miljoen euro.

Wat nou? Valt de griepprik nu onder reguliere = bewijs gerelateerde geneeskunde of alternatieve geneeskunde? Snap jij het nog?
Steeds meer mensen in westerse landen maken gebruik van alternatieve geneeswijzen als onderdeel van hun medische zorg. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) maakt jaarlijks 15% van de Nederlandse bevolking gebruik van alternatieve geneeswijzen.
Dat zijn 2,3 miljoen mensen per jaar. Zijn deze mensen volgens de norm van de minister ontoerekeningsvatbaar? (Er schijnen pillen te zijn (zie boven) om er van af te komen!)

Onderzoek is aan een kwestie van interpretatie, de uitslag hangt af van je uitgangspunten. Natuurlijk is ook mijn onderzoek gekleurd door mijn uitgangspunt nl. bewijzen dat ik niet gek ben.

Ik vraag me werkelijk af wat het uitgangspunt van minister Schipper is. De gezondheidszorg in Nederland optimaal maken en de kosten naar beneden te brengen of haar eigen gelijk halen. Wat zou het een groot verschil maken als de alternatieve en de reguliere geneeskunde konden samenwerken. Vanuit de alternatieve geneeskunde wordt hier na gestreeft.

Een andere betekenis van regulier is: Volgens een kloosterregel levend. Wikipeda: Een kloosterorde is een orde van religieuzen, mannen of vrouwen, die zich verenigd hebben omtrent een gemeenschappelijke geloofsopvatting en kloosterregel waaraan zij gebonden zijn, en op een permanente wijze samenleven binnen één en dezelfde plaatselijke gemeenschap, een klooster of een tempel. Meerdere kloosters van gelijkgezinde religieuzen vormen samen een kloosterorde.

Nu snap ik het! Dit gaat over heilige huisjes!

In de hele geschiedenis zijn de meeste slachtoffers gevallen door machtsvertoon van religies. Nog steeds is dit in de wereld aan de orde van de dag. Zelfs in Nederland. Minister Schipper draagt onder het mom van verbetering van de gezondheidszorg, haar eigen geloof uit met behulp van haar discipelen of is het anderom?

Zie hier het bewijs, ik ben niet gek!

Door: Tineke van der Woude

One Response to Het belang van Minister Edith Schipper.

 • Een tevreden klant says:

  Geachte mevrouw van der Woude,
  Bovenstaand artikel met aandacht gelezen.
  Met de inhoud (en zonder twijfel velen met mij) ben ik het volledig eens.
  Het lijkt mij, dat de Minister er beter aan doet om de
  geldverslindende machtspositie van de farmaceutische industrie aan
  banden te leggen en een dialoog tussen de verschillende geneeswijzen te
  bevorderen.
  Mevrouw van der Woude, laat eens wat vaker van je horen!

Geef een reactie

Jouw e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

10 Tips Om Meer Uit Je Gezondheid Te Halen!

Ageeth van der Veen Verhagen & Tineke van der Woud

Medewerkers

Contact

Algemeen contact adres:
van Harenstraat 77
9076 BZ Sint Annaparochie
tel. 0518-401094
info@frie-vit.nl

Ageeth van der Veen
Praktijk Klassieke homeopatie
Burg. Albardastraat 4
9076ET Sint Annaparochie

Tineke van der Woude
Registertherapeut - counseller - coach
Van Harenstraat 77
9076BV Sint Annaparochie

Neem contact op met Frie-vit
detoxkuren

Huisregels

Een afspraak dient minimaal 24 uur van te voren afgezegd te worden. Er wordt bij niet tijdig afzeggen een consult in rekening gebracht. Ieder van ons werkt vanuit de beroepscode en heeft geheimhoudingsplicht. (meer info....)